Криптосистемата PGP- съвременно решение за подобряване на сигурността в Интернет (Зл. Върбанов)


Трифонов, Тихомир (2002) Криптосистемата PGP- съвременно решение за подобряване на сигурността в Интернет (Зл. Върбанов) Сб. Доклади на V международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр. 89-94


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1078
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/