Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти


Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти София: Сиела; 2006, 268 с. ISBN 978-954-649-897-7 COBISS.BG-ID 1242953956


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10777
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/