Дорон Рабиновичи: Някъде другаде. Русе: МД „Елиас Канети, (Библиотека Нова Европа), 2013, 248 с., ISBN 978-954-2992-09-7, COBISS.BG-ID: 1259474916. / Doron Rabinovici. Andernorts. Roman, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010, 285 S., ISBN: 978-3-518-42175-8.


Вълкова, Владимира (2013) Дорон Рабиновичи: Някъде другаде. Русе: МД „Елиас Канети, (Библиотека Нова Европа), 2013, 248 с., ISBN 978-954-2992-09-7, COBISS.BG-ID: 1259474916. / Doron Rabinovici. Andernorts. Roman, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010, 285 S., ISBN: 978-3-518-42175-8. Русе: МД „Елиас Канети"


 Прев. [от нем.] Вл. Вълкова.
  Превод
 
 Издадено
  10776
 Владимира Вълкова

1. Емил Басат „Преводачите представят”. Еврейски вести, бр. 5, 14.03.2014 г., с. 7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/