Die Hilflosigkeit in der Kultur. Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings. European Studies – University of Rousse “Angel Kanchev”. Русе: Университетски издателски център, 2004, Volume 41 (5.2), 135-138 с. ISSN 1311–3321.


Вълкова, Владимира (2004) Die Hilflosigkeit in der Kultur. Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings. European Studies – University of Rousse “Angel Kanchev”. Русе: Университетски издателски център, 2004, Volume 41 (5.2), 135-138 с. ISSN 1311–3321. Русе: Университетски издателски център


 
  Статия
 
 Издадено
  10769
 Владимира Вълкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/