Das Er-Fühlen des Wissens in Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". 45 години Филологически факултет [Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий] : Юбилеен сборник, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 261-267 с., ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID: 1230260196.


Вълкова, Владимира (2009) Das Er-Fühlen des Wissens in Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". 45 години Филологически факултет [Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий] : Юбилеен сборник, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 261-267 с., ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID: 1230260196. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“


 
  Статия
 
 Издадено
  10766
 Владимира Вълкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/