Микрофонна решетка на пасивна акустична система за разузнаване (А. Иринчев)


Трифонов, Тихомир (2001) Микрофонна решетка на пасивна акустична система за разузнаване (А. Иринчев) Морски научен форум, Варна, стр.234-241


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1076
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/