Черноморското икономическо сътрудничество и България. Географски анализ.


Парашкевов, Пламен (2007) Черноморското икономическо сътрудничество и България. Географски анализ. Велико Търново, 2007, 202 с. COBISS.BG-ID 1230659300


 
  Дисертация
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10748
 Пламен Парашкевов

5. Дерменджиев, А. Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 - на стр. 119

4. Dermendzhiev, A. O espao europeu pelo prisma da geografia. VIII Jornadas sobre, grandes problemticas do espao Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, p. 39-43.

3. Дерменджиев, А.Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, 293 с. COBISS.BG-ID 1260740068 - на стр.112

2. Илиев, Р. Всеотдайност. В. Търново: Издателство. „Пик“, 2009, 328 с. ISBN 978-954-736-188-1 - на стр. 173.

1. Колев, Б. Националното географско пространство на Република България, Изд. Херон Прес, С., 2008.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/