Повишаване ефективността на обучение по география чрез реализацията на проект „Искам да знам, за да мога“ (в ОУ с. Виноград).


Парашкевов, Пламен (2004) Повишаване ефективността на обучение по география чрез реализацията на проект „Искам да знам, за да мога“ (в ОУ с. Виноград). Списание "Обучението по география", 2004, бр. 5, с. 32-39. ISSN-0204-6849


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10743
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/