Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева)


Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Право

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  1074
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/