Съвременните криптосистеми- компромис между сигурност и скорост в компютърните комуникации (И. Иванов)


Трифонов, Тихомир (2000) Съвременните криптосистеми- компромис между сигурност и скорост в компютърните комуникации (И. Иванов) Интернет- среда за нови технологии, В.Търново, стр.34-45


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1073
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/