Проф. Д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука.


Ганчева, Илияна (2015) Проф. Д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, № 2, с. 9 – 33, Print ISSN 1310-2141.


 The article follows a path of life and professional development of Professor Maria Ivanova, whose 60th anniversary we celebrate. Presented are all aspects of her professional development as an ethnologist – as a scholar, field worker, lecturer, scientific adviser of bachelor, master and PhD students, as well as main aspects of her research interests – namely traditional socionormative culture.
  Статия
 
 Издадено
  10722
 Илияна Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/