Държавна намеса в личния и културен живот на българските турци в годините на комунистическия режим.


Ганчева, Илияна (2014) Държавна намеса в личния и културен живот на българските турци в годините на комунистическия режим. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", № 2, 2014, с. 210 – 220, ISSN 1310-2141.


 
  Статия
 
 Издадено
  10717
 Илияна Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/