Жената ходжа и нейната роля в погребалните обичаи на турците сунити в България.


Ганчева, Илияна (2014) Жената ходжа и нейната роля в погребалните обичаи на турците сунити в България. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий''. ВТ, 2014, с. 348 – 353. ISBN:978-954-400-957-1


 
  Статия
 
 Издадено
  10716
 Илияна Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/