Изследователските направления по Етнология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".


Ганчева, Илияна (2013) Изследователските направления по Етнология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". сп. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 34-38, ISSN 1310-2141.


 
  Статия
 
 Издадено
  10715
 Илияна Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/