Локализация и обработка на сеизмоподобни сигнали (К.Симеонов,А.Иринчев,И.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (2000) Локализация и обработка на сеизмоподобни сигнали (К.Симеонов,А.Иринчев,И.Симеонов) Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, стр.221-226


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1071
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/