Advanced piezoceramic transducers for underwater noise measurements (I.Simeonov)


Трифонов, Тихомир (1999) Advanced piezoceramic transducers for underwater noise measurements (I.Simeonov) Proceedings Metrology’99, pp.77-82, Veliko Tarnovo


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1070
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/