Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. - Духовна култура, LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31


Павлов, Пламен (1999) Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. - Духовна култура, LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31 София


 Рецензия за книгата на Д. Гонис. История на Българската православна църква.
  Рецензия
 Българска православна църква, Търновска патриаршия, Охридска архиепископия
 Издадено
  10669
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/