Метод за измерване на диаграмата на насоченост на хидроакустични антени (К.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (1998) Метод за измерване на диаграмата на насоченост на хидроакустични антени (К.Симеонов) Е+Е Електротехника и електроника, София, бр.1-2, стр.37-41


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1065
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/