Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (1997) Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов) Акустика бр.1, стр.46-51, Българска секция на AES, София


 -
  Статия
 -


Технически науки
Природни науки, математика и информатика Математика

Technical sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1063
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/