Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов)


Трифонов, Тихомир (1997) Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов) Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.285-290, В.Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Технически науки Електротехника, електроника и автоматика

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science
Technical sciences Electrical, Electronic Engineering and Automation

 Издадено
  1060
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/