Analysis of High Sensitivity Sensor for Specialized Electronic Equipment (Gospodinov M.)


Трифонов, Тихомир (1997) Analysis of High Sensitivity Sensor for Specialized Electronic Equipment (Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.83-89


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика
Технически науки Електротехника, електроника и автоматика

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences Electrical, Electronic Engineering and Automation

 Издадено
  1058
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/