Измерване на диаграмата на насоченост на силно насочени хидроакустични антени (К.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (1996) Измерване на диаграмата на насоченост на силно насочени хидроакустични антени (К.Симеонов) Морски научен форум, Т.2, стр. 116-121,Варна


 -
  Доклад
 -


Технически науки

Technical sciences

 Издадено
  1055
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/