Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.


Дончева, Иванка (2000) Култът към Асклепий в Тракия. Велико Търново, 2000.


 
  Дисертация
 
 
  10543
 Иванка Дончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/