Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22.


Дончева, Иванка (1994) Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22. Варна


 
  Статия
 
 Издадено
  10534
 Иванка Дончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/