Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems


Трифонов, Тихомир (1996) Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems Proc. of BSUAE, Epirus, Hellas, Издателство на Атинския университет, ANPR-25-1


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика Математика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1051
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/