Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей


Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1049
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/