Основи на звукотехниката


Трифонов, Тихомир (1995) Основи на звукотехниката Издателство на Министерството на отбраната “Св. Георги Победоносец”, София


 В учебника са разгледани основните въпроси на математическата теория на звуковите полета, анализът и конструирането на акустични преобразуватели за акустиката и подводната акустика, особеностите на човешкия слух, възприемането на звук, моделирането на акустични антени и полета, озвучаването на открити и закрити пространства и др. Учебникът може да е полезен на студенти от специалностите комуникационна техника, звукотехника, хидроакустика, музика, мултимедийни компютърни приложения и др.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1047
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/