Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков).


Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.


 
  Книга
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10464
 Стела Дерменджиева

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008

2. Великов, В. и др. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

1. Бакърджиев, Т. Чудесно издателско пътешествие. -В: Русе днес, бр. 64, 19 март1 1994, с.5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/