Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените.


Дерменджиева, Стела (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-128-2.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10464
 Стела Дерменджиева

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с.ISBN 978-954-28-0255-6

2. Великов, В., Е. Стоянов, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4

1. Бакърджиев, Т. Чудесно издателско пътешествие. -В: Русе днес, бр. 64, 19 март, 1994, с .5. Индекс 21 323

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/