Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков).


Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтори - В. Дойков, А. Дерменджиев, Р. Янков). В. Търново, Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.


 
  Книга
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10463
 Стела Дерменджиева

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008

1. Великов, В. и др. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/