Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия.


Дерменджиева, Стела (1993) Британски острови. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. Велико Търново: Слово, 128 с., ISBN: 954-439-134-7.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10463
 Стела Дерменджиева

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с.ISBN 978-954-28-0255-6

1. Бакърджиев, Т. Чудесно издателско пътешествие. -В: Русе днес, бр. 64, 19 март, 1994, с .5. Индекс 21 323

2. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. 954-577-301-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/