Корелационен детектор на течове


Трифонов, Тихомир (1995) Корелационен детектор на течове “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 335/95


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика
Технически науки Електротехника, електроника и автоматика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Technical sciences Electrical, Electronic Engineering and Automation

 Издадено
  1046
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/