Кубрат, владетелят на Старата Велика България. София, изд. “Светлоструй”, 2001, 15 стр.


Павлов, Пламен (2001) Кубрат, владетелят на Старата Велика България. София, изд. “Светлоструй”, 2001, 15 стр. София


 Брошура във връзка с поставянето на паметник на кан Кубрат при Мала Перешчепина. Препечатана на части във в. “Роден край”, Одеса, бр. 48 – 51, юли - август 2001; в-к “Хъшове”, Атина, бр. 27-29, април - май 2003.
  Статия
 Кубрат, древни българи, Мала Перешчепина
 Издадено
  10440
 Пламен Павлов

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/