Приложение на акустоелектронните прибори във военната радиоелектроника


Трифонов, Тихомир (1995) Приложение на акустоелектронните прибори във военната радиоелектроника Сб. Научни трудове на ЮНС на СУБ кн.38, стр.122-126, клон В. Търново


 -
  Доклад
 -


Технически науки Електротехника, електроника и автоматика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Technical sciences Electrical, Electronic Engineering and Automation
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1044
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/