Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). ISBN 954-9607-81-X


Павлов, Пламен (2003) Съвременна българска енциклопедия. В. Търново, “Габеров”, 2003, 1432 стр. (в колектив с Ив. Габеров, И. Антонова и др.). ISBN 954-9607-81-X В. Търново


 Статии на Пл. Павлов на тема история, българи в чужбина, периодични издания, личности и др.
  Книга
 енциклопедия


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  10436
 Пламен Павлов

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/