Отзив за кн. на Ив. Йорданов. Страници от историята. София, 1988.- Векове, 1989, кн. 6, 85-89.


Павлов, Пламен (1989) Отзив за кн. на Ив. Йорданов. Страници от историята. София, 1988.- Векове, 1989, кн. 6, 85-89. София


 Рец. за книга, посветена на печатите на средновековните български владетели.
  Статия
 
 Издадено
  10435
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/