Съгласуване на биморфен пиезоелектричен приемник с предварителния усилвател


Трифонов, Тихомир (1995) Съгласуване на биморфен пиезоелектричен приемник с предварителния усилвател Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”,кн.41., стр.299-303, Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1043
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/