Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – Сто години от началото на Първата световна война. Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 9-22 ISBN 978-619-208-053-2 COBISS-BG.ID 1279832804


Спиридонов, Валентин (2016) Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – Сто години от началото на Първата световна война. Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. С. Александрова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 9-22 ISBN 978-619-208-053-2 COBISS-BG.ID 1279832804 В. Търново


 Направен е историографски обзор на новопоявили се изследвания по въпроса за управлението на Вилхелм II в Германия, както и по подновилия се дебат за вината за избухването на Първата световна война.
  Статия
 Първа световна война, Вилхелм II, историография, Кристофър Кларк, Фритц Фишер


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10428
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/