Спиридонов, В. Българи и германци – исторически паралели (ХIХ-ХХ век). – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 258-289. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Българи и германци – исторически паралели (ХIХ-ХХ век). – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 258-289. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново


 Проследяват се важни за двата народа и страни моменти от тяхната история и най-вече допирните им точки през последните два века. В есеистичен стил са представени известни и не толкова популярни факти, събития и личности, повлияли за опознаването на българи и германци и за сближението на двете държави.
  Студия
 Германия, България, Лайпциг, Мюнхен, Хайделберг, българо-германски отношения и връзки, Петър Берон, Спиридон Палаузов, Густав Вайганд


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10426
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/