Спиридонов, В. Създаване на Германската империя. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 180-199. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Създаване на Германската империя. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 180-199. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново


 На 18 януари 1871 г. във Версай тържествено е прокламирано обединението на Германия. Статията разглежда усилията на канцлера Бисмарк в навечерието и по време на Френско-пруската война да сплоти зад Прусия и нейния владетел водещите германски политически партии и монархически родове, за да завърши обединителния процес. На преден план излиза един на пръв поглед нелогичен и малко познат у нас проблем – нежеланието на пруския крал да приеме новата императорска корона.
  Студия
 Ото фон Бисмарк, Вилхелм I, Лудвиг II , Прусия, Австрия, Германски съюз, Северногермански съюз, 1870-1871, 18 януари 1871, Френско-пруска война


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10425
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/