Спиридонов, В. Ото фон Бисмарк и изграждането на Северногерманският съюз (1867 г.) – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 164-179. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Ото фон Бисмарк и изграждането на Северногерманският съюз (1867 г.) – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 164-179. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново


 Разглеждат се събитията, довели до изграждането на Северногерманският съюз през 1867 г. Посочени са причините за конфронтацията между Прусия и Австрия и за политиката на „железния” канцлер по посока на германското обединение. Анализирана е конституцията на новата федерална германска държава.
  Статия
 Ото фон Бисмарк, Вилхелм I, Прусия, Австрия, Германски съюз, Северногермански съюз, 1867, конституция


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10424
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/