Спиридонов, В. Шлезвиг-холщайнският въпрос и германско-датската война от 1864 г. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 149-164. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Шлезвиг-холщайнският въпрос и германско-датската война от 1864 г. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 149-164. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В. Търново


 Проследява се историята на провинциите Шлезвиг и Холщайн, чиито владение се оказва спорно в средата на XIX и предизвиква т. нар. Шлезвиг-холщайнски въпрос. Последният води до война между Дания и Прусия, както и до намесата на Австрия и на Германския съюз на страната на Прусия. Германско-датската война от 1864 г. завършва с победа за германските държави, но залага сериозен проблем в отношенията между Берлин и Виена.
  Статия
 Шлезвиг-холщайнски въпрос, Германско-датска война, 1864, Прусия, Австрия, Германски съюз


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10422
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/