Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 218-228. ISBN 978-954-9689-88-4


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Кристофър Кларк срещу Фриц Фишер - или отново по въпроса за вината за избухването на Първата световна война. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 218-228. ISBN 978-954-9689-88-4 В. Търново


 Историографски обзор на новопоявили се изследвания по въпроса за управлението на Вилхелм II в Германия, както и по подновилия се дебат за вината за избухването на Първата световна война.
  Статия
 Кристофър Кларк, Фриц Фишер, Първа световна война, историография


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10421
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/