Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 200-217. ISBN 978-954-9689-88-4


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: "I & B", 2015, с. 200-217. ISBN 978-954-9689-88-4 В. Търново


 Направен е историографски обзор на новопоявили се изследвания по въпроса за управлението на Вилхелм II в Германия, както и по подновилия се дебат за вината за избухването на Първата световна война.
  Статия
 Първа световна война, Вилхелм II, историография;


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10420
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/