Спиридонов, В. По въпроса за кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2014, кн. 1-2, с. 76-91. ISSN 1314-748X COBISS-BG.ID 1264917476


Спиридонов, Валентин (2014) Спиридонов, В. По въпроса за кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2014, кн. 1-2, с. 76-91. ISSN 1314-748X COBISS-BG.ID 1264917476 Шумен


 Разширен и допълнен вариант на статия с близко заглавие, излязла от печат в 2015 г. Статията разглежда неизследван проблем - кандидатурата на българския принц Кирил за крал на прокламираното от Германия и Австро-Унгария на 5 ноември 1916 г. Кралство Полша. Разногласията между Берлин и Виена по въпроса за статута и границите на полската държава увеличават шансовете на българския принц да заеме трона: кандидатурата му е компромисна за трите империи, вкл. Русия, поделили си Полша преди повече от век; католик е и идва от славянска страна, което го прави приемлив за поляците; произхожда от родствена на големите европейските дворове фамилия; родната му страна е съюзник на Германия и Австро-Унгария, но религиозно и етнически е най-близка до Русия.
  Статия
 принц Кирил, Кралство Полша, Първа световна война, Германия, Австро-Унгария


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10417
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/