Спиридонов, В. Кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 73-82. е-издание, ISBN: 978-619-208-002-0 COBISS-BG.ID 1274198756


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Кандидатурата на принц Кирил за крал на Полша. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 73-82. е-издание, ISBN: 978-619-208-002-0 COBISS-BG.ID 1274198756 В. Търново


 Статията разглежда неизследван проблем - кандидатурата на българския принц Кирил за крал на прокламираното от Германия и Австро-Унгария на 5 ноември 1916 г. Кралство Полша. Разногласията между Берлин и Виена по въпроса за статута и границите на полската държава увеличават шансовете на българския принц да заеме трона: кандидатурата му е компромисна за трите империи, вкл. Русия, поделили си Полша преди повече от век; католик е и идва от славянска страна, което го прави приемлив за поляците; произхожда от родствена на големите европейските дворове фамилия; родната му страна е съюзник на Германия и Австро-Унгария, но религиозно и етнически е най-близка до Русия.
  Статия
 принц Кирил, Кралство Полша, Първа световна война, Германия, Австро-Унгария


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10413
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/