Спиридонов, В. 200 години от „Битката на народите”. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 214-224. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272764132


Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. 200 години от „Битката на народите”. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 214-224. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272764132 В. Търново


 Съобщението е по повод двеста годишния юбилей от битката при Лайпциг. Поднесени са отделни по-малко популярни факти от четиридневните сражения, наречени „Битка на народите”.
  Статия
 Битка на народите, Лайпциг, 1813, Наполеон Бонапарт, Прусия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10411
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/