Особености на пиезоелектричния приемник “звукова клетка”


Трифонов, Тихомир (1995) Особености на пиезоелектричния приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.286-292, Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Технически науки

Technical sciences

 Издадено
  1041
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/