Спиридонов, В. Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 157-165. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272755940


Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 157-165. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1272755940 В. Търново


 Представено е развитието на Еврейския въпрос в годините на режима на Адолф Хитлер. разгледани са етапите в политиката на антисемитизъм на националсоциалистическа Германия, проявите и формите на разрешаване на Еврейския въпрос.
  Статия
 Еврейски въпрос, антисемитизъм, Хитлер, концлагери, окончателно решение


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10409
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/