Спиридонов, В. Проекциите на подарената свобода. [Симеон А. Симеонов. Европа и българската перспектива в Ново време. Велико Търново,Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 203 с.] – В: Епохи, 2013, кн. 1, с. 229-232. ISSN 1310-2141


Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Проекциите на подарената свобода. [Симеон А. Симеонов. Европа и българската перспектива в Ново време. Велико Търново,Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 203 с.] – В: Епохи, 2013, кн. 1, с. 229-232. ISSN 1310-2141 В. Търново


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10408
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/