Спиридонов, В. Русия и въпросът за независимостта на България през лятото на 1908 г. – В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. Ред. С. Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 81-98. ISBN 978-954-524-919-8 COBISS-BG.ID 1260422116


Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Русия и въпросът за независимостта на България през лятото на 1908 г. – В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. Ред. С. Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 81-98. ISBN 978-954-524-919-8 COBISS-BG.ID 1260422116 В. Търново


 Статията проследява руската външна политика през лятото на 1908 г., когато на Балканите избухва поредната международна криза. Подготвяната от българското правителство прокламация на държавна независимост поставя дипломатите на Николай ІІ пред дилемата да я подкрепят или да й се противопоставят. В първия случай се очаквало Русия да спечели България за проектирания от нея антигермански балкански съюз, но да приеме ревизия на Берлинския договор и да се конфронтира със съюзниците си Франция и Великобритания, а във втория - да остави България в ръцете на Германия и Австро-Унгария. Дипломатическите усилия на руския външен министър Александър Изволски са насочени към намиране на най-изгоден за Русия вариант.
  Статия
 България, Русия, Австро-Унгария, Германия, Фердинанд, Малинов, Изволски, Николай ІІ, Ерентал, Бюлов, независимост, 1908


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10402
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/