Компютърните образователни технологии в обучението по география.


Дерменджиева, Стела (2011) Компютърните образователни технологии в обучението по география. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 754-766. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 
  Статия
 
 Издадено
  10401
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/